Sản phẩm nổi bật
Đối tác
Hoạt động
Chuyển đổi số là gì! Chuyển đổi số là gì!Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như...
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam Lê Thị Hà Trúng cử Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam, Khóa I (Nhiệm Kỳ 2022 - 2027). Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt...Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam Lê Thị Hà Trúng cử Phó Chủ...
Công ty CP Lưu trữ Việt Nam trao 80 xuất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn Công ty CP Lưu trữ Việt Nam trao 80 xuất quà tết...Phát quà tết cho các hộ nghèo tại Xã Hoằng xuyên và xã Hoằng Đại, tỉnh Thanh...
Công ty CP Lưu trữ Việt Nam tìm hiểu truyền thống Công ty CP Lưu trữ Việt Nam tìm hiểu truyền...Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số...
Thời tiết
- 19:45

TIN TỨC TRONG NGÀNH

Vai trò của công tác văn thư đối với cải cách hành chính Nhà nước
Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, được thể hiện qua các văn bản quan trọng của Trung ương Đảng, Chính phủ, như: văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khoá VII, Hội nghị Trung ương 3 và 7 khoá VIII, các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X và XI; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành tổng thể chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020…
Cải cách hành chính Nhà nước và những thuận lợi, thử thách đối với ngành Văn thư ở nước ta
Cải cách hành chính nhà nước là một giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Đảng và Nhà nước chỉ rõ cần thiết phải tiến hành trong những năm vừa qua và tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Với nội dung gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu, công tác văn thư có liên quan mật thiết đối với công tác cải cách hành chính. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách đối với ngành văn thư ở nước ta. Với bài viết này, tôi xin làm rõ những nhận định trên của bản thân.
Bộ Tài chính ban hành Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
Ngày 06/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 155/2013/TT-BTC Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 01/2011/TT-BNV và Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPC
Trả lời Công văn số 3777/UBND-CB ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xin ý kiến giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Cục văn thư và lưu trữ đánh giá kết quả kiểm tra tại Hà Giang
Tỉnh Hà Giang đã quan tâm tới công tác lãnh chỉ đạo, sắp xếp nguồn nhân lực; hoạt động nghiệp vụ được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành; bên cạnh đó công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn cũng được tăng cường. Là những điểm nổi bật được Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước đánh giá qua đợt kiểm tra và làm việc tại tỉnh Hà Giang từ ngày 24 đến 28/3.
Bốn nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Ngày 03/03/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.
Hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương
Ngày 20/02/2014, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã ra Công văn số 103/VTLTNN–NVTW hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương.
Công tác triển khai chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại chi cục văn thư – lưu trữ tỉnh Bình Định
Chỉnh lý tài liệu là tổ chức lại tài liệu theo phương án phân loại khoa học, trong đó tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu và làm các công cụ tra cứu đối với Phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý.
Đoàn công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tham gia Khóa đào tạo về “Quản lý và bảo quản di sản tư liệu” tại Hàn Quốc
Đoàn công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tham gia khóa đào tạo về “Quản lý và bảo quản di sản tư liệu” từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2013 tại Seong-nam, Hàn Quốc.
Lần đầu tiên “bản đồ tư duy” được đưa vào... phim tài liệu
(Dân trí) - Lần đầu tiên một phương pháp dạy học hiệu quả được đưa vào phim tài liệu dự thi quốc tế. Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thước vừa đem tác phẩm “Bản đồ tư duy - Hành trình kết nối” tham dự liên hoan phim tài liệu Âu - Việt lần thứ 5. >>  Chuyện khó tin từ cách học mới ở một trường vùng cao

Get Flash to see this player.

Tin tức trong ngành
Khách hàng và đối tác

 Đăng nhập

Quên mật khẩu?