Sản phẩm nổi bật
Đối tác
Hoạt động
Chuyển đổi số là gì! Chuyển đổi số là gì!Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như...
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam Lê Thị Hà Trúng cử Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam, Khóa I (Nhiệm Kỳ 2022 - 2027). Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt...Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lưu trữ Việt Nam Lê Thị Hà Trúng cử Phó Chủ...
Công ty CP Lưu trữ Việt Nam trao 80 xuất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn Công ty CP Lưu trữ Việt Nam trao 80 xuất quà tết...Phát quà tết cho các hộ nghèo tại Xã Hoằng xuyên và xã Hoằng Đại, tỉnh Thanh...
Công ty CP Lưu trữ Việt Nam tìm hiểu truyền thống Công ty CP Lưu trữ Việt Nam tìm hiểu truyền...Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số...
Thời tiết
- 9:57
Trang chủTIN TỨC TRONG NGÀNH › Hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương
Hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương
9 10 2149

Hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương

Thứ tư, 26.02.2014 18:35

Ngày 20/02/2014, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã ra Công văn số 103/VTLTNN–NVTW hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương.

Theo công văn số 103/VTLTNN-NVTW, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương nội dung chính như sau:

+ Nhiệm vụ thường xuyên

Về quản lý công tác văn thư, lưu trữ: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục kiện toàn tổ chức văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị; tăng cường người làm công tác văn thư, lưu trữ đúng chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo văn thư, lưu trữ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý…

Về hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư và nghiệp vụ lưu trữ; thực hiện các quy  định của pháp luật về thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tiêu hủy tài liệu hết giá trị; thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm kê, thông kê tài liệu, chế độ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ: ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ; nghiên cứu áp dung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ.

Bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định tại Điều 39 Luật lưu trữ.

+ Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành; Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị vào lưu trữ cơ quan; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu thập hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong từ năm 2012 trở về trước vào Lưu trữ của cơ quan; Giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng trong kho lưu trữ chưa được xử lý; Bố trí kho lưu trữ có đủ diện tích và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

Trong quá trình thực hiện nếu

Tài liệu đính kèm: file 11xrbp4Z.pdf (26.02.2014 18:35)
achives.gov.vn

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:

Get Flash to see this player.

Tin tức trong ngành
Khách hàng và đối tác

 Đăng nhập

Quên mật khẩu?